Strona na WP  O mnie   Drzewo Geneal-GreatFamily    Newsy   Leżajsk-spacerkiem po mieście  Leżajsk i okolice   Leżajsk-moje miasto  90.lecie LO w Leżajsku Powrót  


    Sylwetki Leżajszczan


Sylwetki Leżajszczan - Ludwik Zengteller


   Ludwik Zengteller [*22 sierpień 1883- †24 październik 1937]

      pedagog, filozof, filolog

Urodził się 22.08.1883 r. w Nowym Sączu. Uczęszczał tam do szkoły wydziałowej. W 1844 r. przeniósł się do Krakowa, gdzie w 1901 r. ukończył Gimnazjum św. Anny i podjął studia na Wydziale Filozoficznym UJ. W 1903 r. wyjechał do Berlina i tam studiował filozofię i psychologię. W latach 1904-1907 przebywał w Monachium, studiując na tamtejszym uniwersytecie pod kierunkiem profesorów: Th. Lipps'a i H. Cornelins'a. Po powrocie do Krakowa złożył egzaminy ścisłe z filozofii i historii sztuki. Po przedstawieniu pracy "Poglądy Johna Stuarta Milla na przyczynowość", otrzymał w 1908 r. stopień doktora filozofii.

W okresie studiów związany był silnie z ruchem młodopolskim. Bywał stałym bywalcem "Jamy Michalikowej".

Wszechstronnie wykształcony władał doskonale językiem niemieckim i francuskim.

W latach 1916-1919 pracował w Państwowym Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, jako profesor języka francuskiego, niemieckiego oraz propedeutyki filozofii.

Od 1919 r. uczył w Gimnazjum im. St. Staszica w Lublinie języka francuskiego. Prowadził też zajęcia z propedeutyki filozofii, a w latach 1923-1924 był opiekunem Kółka Filozoficznego. Okresowo uczył też języka niemieckiego.

Esteta w każdym calu, wybitny intelektualista, znawca kultury zachodniej, zwłaszcza romańskiej, oraz z zamiłowania filozof, był znakomitym pedagogiem. Wymagający wobec uczniów, nie szczędził swego zaangażowania w proces dydaktyczny, a władane w szkole dyscypliny podniósł do wysokiej rangi.

Poza szkołą był lektorem języka i literatury niemieckiej na KUL. Uczestniczył w pracach Towarzystwa Filozoficznego w Krakowie i Lublinie. Działał społecznie na terenie TNSW oraz na rzecz nauczycieli cierpiących niedostatek.

Zmarł nagle 24.10.1937 r. w Lublinie. Pochowano go w Leżajsku.

Źródło:  ZENGTELLER LUDWIK


Ludwik Zengteller. Nie mnie wystawiać cenzurki profesorom, choćby najbardziej dziękczynne, ale trafność tego spojrzenia wstecz wymaga przytoczenia pewnych danych. Wykładał język francuski, niemiecki i propedeutykę filozofii. Horyzont umysłowy niezwykle szeroki, żaden skład wiedzy obszerny, a martwy. Czy jest do pomyślenia, żeby wykładowca o takiej specjalizacji zastąpił np. nieobecnego polonistę i poprowadził lekcję w sposób szczególnie interesujący? Zengteller to potrafił. Może nie wyszłoby tak na temat dwusiarczku węgla i równania kwadratowego, ale w problemach humanistycznych był niemal biblioteką. Wiem, że w czasach swojej wczesnej młodości miał coś z "Zielonym balonikiem"; później u Boya w "Znaszli ten kraj?" przeczytałem, że ktoś z tego balonikowego grona wylał jajecznicę na ścianę, i że z pewnością była to sprawka "Ludwisia". Specjalnie podkreślam czas wczesnej młodości bohatera tej jajecznicy, by nie łączyć  ekscesu z niezwykłym charakterem umysłowości dojrzałego doktora filozofii.
Żródło: Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN


Zobacz drzewo genealogiczne:

 

 


Napisz, prześlij na adres:


 


Księga Gości-przeglądanie

Strona utworzona 2006-08-09

Ostatnia aktualizacja: 08-04-04

 

Powrót