Powrót do strony głównej


Magia Święta Zmarłych


Cmentarze w Leżajsku


FOTO


Cmentarz Koziarnia-Kopki FOTO


Cmentarz w Krzeszowie FOTO


Ocalić od zapomnienia-groby przodków


 Mogiły Stankiewiczów w Polsce i na Kresach Kapliczki przydrożne


Święto Zmarłych


Cmentarz Zakopane


 Cmentarz w Jarosławiu


 Cmentarz w Łańcucie


 Groby Stankiewiczów na Kresach i w Polsce


 Cmentarz W Tarnawcu Kuryłówce


Cmentarz Komunalny W Lezajsku Groby Ordyczynskich 


Grobu moich przodków


Photo Groby Rodziny Milli  


Groby przodków


Groby Ordyczyńskich


Epitafium


Epitaph


Cholera

 

 

CMENTARZE W LEŻAJSKU

    Daremnie by szukać grobów naszych przodków sprzed XIX wieku. Nie było dawniej tradycji budowania nagrobków.

W latach 1628-1798 zmarłych grzebano  w 2 kryptach pod kościołem OO Bernardynów. Fundatorów i dobrodziejów kościoła i klasztoru, znakomitych przedstawicieli rodów polskich pochowano w krypcie pod kaplicą cudownego obrazu Matki Boskiej w kościele OO Bernardynów w Leżajsku. Najczęściej świadczą o tym inskrypcje, pamiątkowe tablice, epitafia wmurowane w ścianach , w kościelnych podłogach. Budowano także piękne kaplice.  W leżajskiej Bazylice z inskrypcji można odczytać fundatorów, którzy prawdopodobnie pochowani są w krypcie kościelnej: Anna Potocka, Ludwika Potocka z Mniszchów, Maria Potocka z Sanguszków, Alfred Potocki (zm. 23 XII 1862), Józefa Potocka z Czartoryskich {zm. 25 I 1862), Antonina Rościszewska z Grabińskich (zm. 1790), Jan Chryzostom Grabieński {20 VIII 1808), Joachim Kowalski (zm. 27 XII 1797), Eufrozyna Kowalska z Jańskich (zm. 9 III 1790).

Po I rozbiorze Polski władze austriackie zabroniły pochówku zmarłych w kryptach kościelnych, nie tylko  ze względu na brak miejsc, ale głównie ze względów sanitarnych. Na to miejsce pod placem znajdującym się między kościołem a murami obronnymi wybudowano podziemne katakumby. Miejsce to nazwano cmentarzem. Wejście do katakumb znajdowało się w miejscu, gdzie obecnie stoi obelisk-kolumna "Czterech Ewangelistów". Początki grzebania zakonników w katakumbach odnotowuje się w 1799 roku. Z biegiem lat, cmentarz powiększono o obszar znajdujący się poza murami kościoła. W XIX wieku cmentarz grzebalny przeniesiono do pobliskiego lasu przyklasztornego. Chowano tu braci zakonnych i księży. Natomiast mieszkańców Leżajska grzebano na cmentarzu parafialnym (po lewej stronie ulicy Rzeszowskiej w kierunku Rzeszowa). Dzisiaj na tym cmentarzu znajduje się jeszcze kilka zapomnianych grobów. Wśród nich stoi grób księdza Józefa Graffa.

 


Cmentarz Komunalny-widok ogólny

***

Mogiła z okresu I Wojny Światowej

***

Cmentarz choleryczny

***

Znani mieszkańcy Leżajska

***

Nauczyciele

***

Groby Duchownych

***

Bohaterowie II Wojny Światowej

***

Ofiary pacyfikacji 28 Maja 1943

***

Groby Powstańców

***

Księga Gości-przeglądanie

Powrót do strony głównej

 

Strona utworzona: 2008-02-19    Aktualizacja: 2011-05-11